Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thymoquinone prevents cisplatin neurotoxicity in primary DRG neurons

NEUROTOXICOLOGY, cilt.69, ss.68-76, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thymoquinone protects DRG neurons from axotomy-induced cell death

NEUROLOGICAL RESEARCH, cilt.40, sa.11, ss.930-937, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuromuscular degenerative effects of Ankaferd Blood Stopper((R)) in mouse sciatic nerve model

SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH, cilt.34, sa.4, ss.248-257, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum paraoxonase activity and oxidative status in subjects with alopecia areata

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, cilt.32, sa.4, ss.290-293, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van Yöresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi.

Y.Y.Ü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.117-121, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deltametrinin Arka Kök Ganglion Nöronlarına Etkisi

ICOEST, Sarajevo (Saraybosna), Bosna-Hersek, 9 - 13 Ekim 2019, ss.13

The effect of Lignosus rhinocerus on functional recovery in the mouse sciatic nerve crush model

Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Regional Meeting, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 13 Temmuz 2019, ss.386

THE EFFECT OF LIGNOSUS RHINOCERUS ON FUNCTIONAL RECOVERY IN THE MOUSE SCIATIC NERVE CRUSH MODEL

Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Regional Meeting, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 13 Temmuz 2018, ss.386

The Effect of Different Doses of Nerve Growth Factor (NGF) on Survival of DRG Neurons After Axotomy

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2017, ss.322

LOC Genel Temizleyici Deterjan Atık Suyunun Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinin Çimlenmesi ve Gelişmesi Üzerine Etkisi

XIII. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Sözlü Bildirisi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İzmir, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.24