Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sokrates Öncesi Felsefede Etiğin Yeri ve İmkanı

Felsefi Düşün, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Christine M. Korsgaard’da Hayvanlar ve Hayvanlara Yönelik Kimi Pratik Yükümlülüklerimiz

Beytülhikme, cilt.9, ss.147-179, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

John M. Coetzee’nin Gözüyle Filozoflar ve Hayvanlar

MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES, cilt.8, ss.725-743, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Animals and Our Certain Practical Obligations to Animals in Christine M. Korsgaard

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.9, ss.147-179, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Alasdair MacIntyre’ın Çağdaş Sorunlar Karşısında Yeni-Aristotelesçiliği

Kilikya Felsefe Dergisi, ss.39-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklukta ve Çocukça Felsefe

Çocuk ve Medeniyet Dergisi, ss.19-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nel Noddings’te ‘İlgi’nin Etik Önemi ve Eğitimdeki Yeri

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.711-725, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hume’un Ahlak Felsefesi ve Erdem Anlayışı

Kutadgu Bilig Felsefe Dergisi, cilt.36, ss.237-267, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kierkegaard’da ‘Estetik’in Yeri ve Sınırları

Anemon, cilt.5, ss.623-650, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aristoteles’te ‘Poetik Sanat’ın Doğası ve Rasyonel Sınırları

Dört Öğe: Felsefe ve Bilim tarihi Yazıları, ss.131-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİERKEGAARD BİR ERDEM ETİKÇİSİ MİDİR?

sobider, ss.235-263, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon’un Devlet’inde Filozofun/Filozofların Kral Olması Adil Midir?

Özne, cilt.24, ss.145-166, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Moralitenin Bir Eleştirmeni Olarak Bernard Williams

Dört Öğe Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, cilt.4, ss.173-190, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Martha Nussbaum’un Klasiklere Dair Okumasında İyi Ya?am ve Talih

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.140-178, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Plato and Virtue Ethics

Plato's Philosophy in Interdisciplinary Context, Tiflis, Gürcistan, 28 - 30 Mayıs 2018, ss.1

G. E. M. “Anscombe’un Modern Ahlak Felsefesi Eleştirisi ve Bir Değerlendirmesi

I. Uluslarası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, ss.1

The Relation of Phronesis and Eudaimonia in Contemporary Aristotelians: M. Nussbaum and A. MacIntyre

World Congress “Aristotle 2400 Years”, Greece: Aristotle University of Thessaloniki, Selanik, Yunanistan, 23 - 28 Mayıs 2016, ss.1

Nietzsche’s Human and His Moral Character

The International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, İtalya, 25 - 27 Nisan 2016, ss.1

The Relation Between Theory and Practice in Pierre Bourdieu

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 1 - 07 Şubat 2016, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Martha Nussbaum'da İyi Yaşam ve Duyguların Yeri

Current Debates in Social Sciences, Erdağı, B., Editör, Ijopec, Londra, ss.35-57, 2017

Alasdair MacIntyre’s Critics on Modern Morality

Currents Topics in Social Sciences, Efe, R., Editör, St Kliment Ohridski University Press, Ohrid, ss.290-302, 2016

Diğer Yayınlar