Assoc. Prof.

Bekir Oğuz


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Parazitoloji Anabilim Dalı

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Veteriner), Turkey

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Spss ile İstatiksel Analiz

Education Management and Planning

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi

2014

2014

Atlas Biyoteknoloji 4. Uygulamalı Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji Araştırmaları Kursu

Health&Medicine

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013

2013

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Health&Medicine

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Parasitology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Deputy Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2022

2022

The Serum Total and Lipid-Bound Sialic Acid with Hematological-Biochemical Parameter Levels in Dogs with Dirofilariosis

Kesici H., Değer Y. , Oğuz B. , Özdek U.

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, vol.73, no.1, pp.3589-3596, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2022

2022

Anaplasma phagocytophilum in Horses - Evaluation of Proinflammatory Biomarkers

Mis L. , Oğuz B.

ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, vol.50, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2021

2021

A Case Report of Echinococcus granulosus sensu stricto (G1) in a Domestic Cat in Turkey

Oğuz B. , Selcin O., Değer M. S. , Biçek K. , Özdal N.

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, vol.72, no.4, pp.3529-3534, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

2021

2021

Molecular identification using 18S ribosomal RNA of Sarcocystis spp. in bovine minced meat in Van Province, Turkey

Oğuz B. , Değer M. S. , Kosal S.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.68, no.2, pp.97-105, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2020

2020

Molecular Investigation and Genotyping of Theileria equi and Babesia caballi in Horses in Mus Province, Turkey

Oğuz B. , Özdal N. , Değer M. S. , Biçek K.

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, vol.71, no.4, pp.2531-2538, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

Genetic analysis of Toxocara spp. in stray cats and dogs in Van province, Eastern Turkey

Oğuz B. , Özdal N. , Değer M. S.

JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, vol.62, no.3, pp.291-295, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2018

2018

Phylogenetic analysis of black queen cell virus and deformed wing virus in honeybee colonies infected by mites in Van, Eastern Turkey

Karapinar Z., Oğuz B. , DINCER E., Ozturk C.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.74, no.7, pp.460-465, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Relationship between cardiac injury, selected biochemical parameters, DIC, and hemogram levels in cattle with theileriosis

Kilinc O. O. , Özdal N. , Biçek K. , Değer M. S. , Yüksek N. , Yılmaz A. B. , et al.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.74, no.6, pp.383-386, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2018

2018

Genetic Characterization of Toxocara vitulorum in Turkey by Mitochondrial Gene Markers (cox1)

Oğuz B.

ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, vol.46, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

Copro-ELISA Prevalence of Fasciola hepatica in Cattle in Van, Turkey

Bostancı A., Oğuz B.

ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, vol.45, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

2017

2017

Molecular detection of Nosema spp. and black queen-cell virus in honeybees in Van Province, Turkey

Oğuz B. , Karapinar Z. , DİNÇER E., Değer M. S.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.41, no.2, pp.221-227, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

First investigation on vectorial potential of Blattella germanica in Turkey

Oğuz B. , Özdal N. , ORUNC KILINC O. , Değer M. S.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.64, no.2, pp.141-144, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

First Reports of Sarconema eurycerca and Trinoton anserinum in The Whooper Swan (Cygnus cygnus) in Van, Turkey

Oğuz B. , Kilinc O. O. , Değer M. S.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, no.6, pp.933-936, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Investigation of Babesia spp. in Stray Dogs in Van Province by Polymerase Chain Reaction

Selçin Ö., Oğuz B.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.156-161, 2022 (National Refreed University Journal)

2022

2022

MOLECULAR IDENTIFICATION OF SARCOCYSTIS SPECIES IN BOVINE MINCED MEAT USING PARTIAL CYTOCHROME OXIDASE SUBUNIT 1 (COX1) GENE IN VAN PROVINCE, TURKEY

Oğuz B. , Değer M. S.

TRADITION AND MODERNITY IN VETERINARY MEDICINE, vol.7, no.1, pp.18-30, 2022 (International Refereed University Journal)

2021

2021

First Molecular Detection and Phylogenetic Analysis of Anaplasma phagocytophilum in Horses in Mus Province of Turkey

Oğuz B.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.312-318, 2021 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Investigation of Some Markers of Inflammation in Sheep with Anaplasmosis

Bayram G., Mis L. , Çınar D. A. , Oğuz B.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.15, no.3, pp.257-262, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Comparative Investigation of Fasciola hepatica Prevalence by Coproantigen-Elisa and Stool Examination Methods in Sheep in Van Province

Esim Erol S., Özdal N. , Oğuz B.

Van Veterinary Journal, vol.31, no.2, pp.99-104, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Anaplasmosisli Keçilerde Bazı Oksidatif Stres Parametreleri ile Element Seviyeleri

Özdek U. , Oğuz B. , Değer Y.

Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.173-178, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

PCR detection of Anaplasma phagocytophilum in stray dogs in Batman, Turkey

Oğuz B. , Değer M. S.

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.30, no.3, pp.183-185, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Seroprevalance of Theileria equi and Babesia caballi in Horses of Mus Province,Turkey

Akkoyun Z., Oğuz B.

Alexandria Journal of Veterinary Sciences, vol.60, no.1, pp.22-29, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Prevalence of Lungworm in Lungs with Macroscopically Verminous Pneumonia and in Sheep with Respiratory Syndrome

CAN V., Özdal N. , Oğuz B.

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.29, pp.153-157, 2018 (International Refereed University Journal)

2017

2017

First report of Plagiorhynchus spp. in the Mallard Duck (Anas platyrhynchos) in Van, Turkey

Orunçkılınç Ö. , Oğuz B. , Özdal N. , Değer M. S.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), no.33, pp.195-197, 2017 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Infestation rate and distribution of hard ticks on cattle in the Eastern Anatolia Region of Turkey

Değer M. S. , Biçek K. , Oğuz B.

Scientia Parasitologica, no.17, pp.76-82, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Stomoxys (Diptera, Muscidae) Sinekleri ve Taşıdığı Bazı Önemli Paraziter Hastalıklar

Oğuz B. , Özdal N. , Değer M. S.

KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL, no.9, pp.97-104, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis

Kılınç Ö. , Özdal N. , Oğuz B. , Değer M. S. , Göz Y.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.32, no.2, pp.109-113, 2016 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Van Sınır Hattında (Van-İran Sınırında) Atlarda Sarcosporidiosis

Değer M. S. , Biçek K. , Özdal N. , Oğuz B. , Karakuş A.

Van Veterinary Journal, vol.26, pp.55-57, 2015 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Van'da bir kızıl s¸ahinde (Buteo rufinus) i·lk Rhipicephalus turanicus Olgusu.

Oğuz B. , Değer M. S. , Özdal N. , Biçek K. , Kılınç Ö. , Aslan L.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.26, no.1, pp.39-41, 2015 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Sığırlarda Hypodermosise Sebep Olan Türlerin Sitokrom Oksidaz I Gen Dizilerinin PCR-RFLP Tekniği ile Araştırılması

Oğuz B.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.37, pp.190-194, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Van Gölü Çevresinde Yaşayan Martılarda (Larus michahellis, Naumann 1840) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera) Türleri

Kılınç Ö. , Biçek K. , Özdal N. , Oğuz B.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.24, no.3, pp.117-121, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sıgır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis

Oğuz B. , Değer M. S.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, no.37, pp.186-189, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Anaplasmosis in Goats: Reproductive Approach

Mis L. , Değer Y. , Oğuz B.

Second International Congress on Biological and Health Sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 24 February - 27 April 2022, pp.314

2020

2020

Coenurus cerebralisli koyunların beyin kist sıvısında mineral madde düzeylerinin araştırılması

Mis L. , Oğuz B.

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry, Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.204

2020

2020

Anaplasmosisli koyunlarda kisspeptin düzeylerinin araştırılması

Mis L. , Oğuz B.

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry, Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.205

2020

2020

Investigation of Neospora caninum Tissue Cysts in Bovine Minced Meat (Skeletal Muscles) by PCR

Oğuz B.

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020), Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.47-48

2020

2020

Investigation of Neospora caninum Oocyst in Faeces Samples of Dogs by PCR

Oğuz B.

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020), Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.56-57

2020

2020

Investigation of Dirofilaria spp. in Stray Dogs in Batman, Turkey: A Preliminary Survey

Oğuz B.

4. International Mediterranean Symposium, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.368-370

2020

2020

PERİTONEAL TETRATHYRİDİOSİS İN A STRAY CAT: A CASE REPORT

Oğuz B. , Değer Y.

4. International Mediterranean Symposium, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.366-367

2019

2019

INVESTIGATION OF ANAPLASMA ANTIBODIES IN SMALL RUMINANTS IN VAN PROVINCE, TURKEY

Oğuz B.

ISPEC 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.254-256

2019

2019

ANAPLASMOSİSLİ KÖPEKLERDE BAZI HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özdek U. , Oğuz B. , Değer Y.

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.48

2019

2019

BABESİA CABALLİ İLE ENFEKTE BİR ATTA SERUM BİYOKİMYASAL ANALİZİ

Özdek U. , Oğuz B. , Değer Y.

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health, Ankara, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.22-27

2019

2019

Some Oxidative Stress Parameters and Element Levels in Anaplasmosis Goats

Özdek U. , Oğuz B. , Değer Y.

2.Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.43

2018

2018

TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DEMODICOSIS IN A STRAY DOG

Karakuş A. , Oğuz B. , Değer M. S.

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES HL-SP 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.829

2018

2018

Molecular Analysis of Echinococcus granulosus through Amplification of COX1 Gene Fragments from Sheep in Van province

Oğuz B.

1st INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE & LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.459

2017

2017

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sığırlarda Besnoitia besnoiti’nin varlığının araştırılması

Özdal N. , Oğuz B. , Orunçkılınç Ö. , Karakuş A. , Değer M. S.

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1

2017

2017

Bir yeşilbaşlı ördekte (Anas platyrhynchos) Plagiorhynchus spp. olgusu

Orunçkılınç Ö. , Oğuz B. , Özdal N. , Değer M. S.

20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ (Uluslararası katılımlı), Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.329

2017

2017

Detection of CCHFV AP92-Related Strain in Field-Collected Ticks From Mediterranean and Eastern Anatolia

DİNÇER E., Hekimoğlu O., Hacıoğlu S., Földes K., Karapınar Z. , Polat P. F. , et al.

2nd International Conference on Crimean -Congo Hemorrhagic Fever, Thessaloniki, Greece, 10 - 12 September 2017, pp.37

2015

2015

Vectorial potential of Blattella germanica as carriers of human intestinal parasites in van, Turkey

Oğuz B. , Özdal N. , Kılınç Ö. , Değer M. S.

OMICS International Conferences, Philadelphia, United States Of America, 24 - 26 August 2015, pp.6

2015

2015

Van'da Yabani Kuşlarda Cryptosporodiosis

Kılınç Ö. , Özdal N. , Oğuz B. , Değer M. S. , Göz Y.

I.YABAN HAYVANLARI KONGRESİ, Van, Turkey, 27 - 30 May 2015, pp.74

2013

2013

Van İlinde Sarcocystis Türlerinin Morfolojik ve Mleküler İdentifikasyonu

Değer M. S. , Yiğit M., Özbey Ü., Oğuz B.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kars, Turkey, 25 September - 05 October 2013, pp.243

Supported Projects

2020 - 2021

2020 - 2021

Atlarda Anaplasma phagocytophilum'un Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Oğuz B. (Executive)

2019 - 2019

2019 - 2019

Kenelerin Sıvı Azot Yardımıyla Parçalanması

Project Supported by Higher Education Institutions

Oğuz B. (Executive)

2017 - 2018

2017 - 2018

Muş Yöresi Atlarında Theileria equi ve Babesia caballi nin Seroprevalansı

Project Supported by Higher Education Institutions

Oğuz B. (Executive) , AKKOYUN Z.

2015 - 2017

2015 - 2017

Koproantijen ELISA Yöntemi ile Sığırlarda Fasciolosis

Project Supported by Higher Education Institutions

Oğuz B. (Executive) , BOSTANCI A.

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Van Veterinary Journal

Assistant Editor

Scientific Refereeing

June 2022

June 2022

TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

PLOS ONE

SCI Journal

February 2022

February 2022

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Other Indexed Journal

January 2022

January 2022

Acta Veterinaria Eurasia

Journal Indexed in ESCI

August 2021

August 2021

PLOS ONE

SCI Journal

February 2021

February 2021

Parasitology

SCI Journal

April 2020

April 2020

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

Journal Indexed in SCI-E

April 2020

April 2020

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

Journal Indexed in SCI-E

December 2019

December 2019

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

SCI Journal

December 2019

December 2019

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

SCI Journal

December 2019

December 2019

Acta Parasitologica

SCI Journal

November 2019

November 2019

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

Parasite and Vectors

SCI Journal

June 2019

June 2019

Van Veterinary Journal

Other Indexed Journal

June 2019

June 2019

Helminthologia

SCI Journal

April 2019

April 2019

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Journal

February 2019

February 2019

GERMS

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

SCI Journal

December 2017

December 2017

Annual Research & Review in Biology

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

Veterinary Research Forum

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Journal of Infection and Public Health

SCI Journal

September 2014

September 2014

Scientia Parasitologica

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

ISPEC INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-IIISustainable Development

Attendee

Van-Turkey

2019

2019

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health

Attendee

Ankara-Turkey

2018

2018

V. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia

Attendee

Barcelona-Spain

2018

2018

1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESSSustainable Development

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2017

2017

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)

Attendee

Adana-Turkey

2017

2017

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Attendee

Eskişehir-Turkey

2011

2011

17.Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Attendee

Kars-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 71

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Kırıkkale Üniversitesi