Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-Service Chemistry Teachers’ Pedagogical Content Knowledge for Integrated STEM Development with LESMeR Model

Chemistry Education Research And Practice, cilt.1, ss.1-25, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Interactions between the science teaching orientations and components of pedagogical content knowledge of in-service chemistry teachers

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.21, sa.1, ss.95-112, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of practicum courses on pre-service teachers' beliefs towards chemistry teaching: a year-long case study

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.20, sa.3, ss.509-521, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXPERIENCED CHEMISTRY TEACHERS’ SCIENCE PROCESS SKILLS (SPSs) DEVELOPMENT AND THEIR USE OF SPSs IN ACTIVITY PLANS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.2, ss.149-161, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Dengeye İlişkin Zihinsel Modelleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.1081-1115, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE KAYGILARI

EDUCATION SCIENCES, cilt.6, sa.1, ss.737-743, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Achievement Calibration of Pre-Service Elementary Teachers in a Chemistry Course

Europian Conference on Educational Research, Hamburg, Almanya, 2 - 06 Eylül 2019, ss.1

Evaluation of a professional development program: STEM education and applications for chemistry teachers

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1255-1262

Kimya Öğretmenlerinin Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Etkinliklere Yönelik Görüşleri

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.1

Effectiveness of STEM Course on Pre-service Chemistry Teachers’ Content Knowledge

European Conference On educational Research, Bolzano, İtalya, 3 - 04 Eylül 2018, ss.35-36

Pre-service Chemistry Teachers’ Beliefs about Effective Chemistry Teaching: A Longitudinal Case Study

Educational Researches and Publications Associations (ERPA), İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.1

Preservice Chemistry Teachers'Views on STEM Activities

27th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3441-3442

Investigating the Effect of a STEM Course on Pre-service Chemistry Teachers’ Views on Engineering

27th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3295-3296

Expectations of PreService Secondary Science Teachers from Their Mentors in School Experiences

European Conference on Educational Research, Kopenhag, Danimarka, 21 - 25 Ağustos 2017, ss.1

Pre-service Chemistry Teachers’ Refections on Their Student Teaching Experiences

26th International Conference on Educational Science, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2809-2810

The Views of Pre-service Chemistry Teachers on Developing and Using Content Representation (CoRe)

26th International Conference on Educational Science, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2772-2773

Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Kullanarak Günlük Hayat Olaylarını Açıklama Düzeyleri

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.1

Providing Meaningful Experience to Pre-Service Teachers: Mentoring Enriched PCK Based Practicum Course.

86th NARST Annual International Conference, Puerto Rico, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Nisan 2013, ss.72

Pre-Service Chemistry Teachers' Understandings of Electrolytic Cells

European Science Education Research Association, Lyon, Fransa, 5 - 09 Eylül 2011, ss.51-54

Pre-service chemistry teachers' understanding of ionization and dissolution

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.447-451 identifier identifier

Kimya Öğretmen Adaylarının Tuz Köprüsü ile ilgili Kavramları.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

Kimya Öğretmen Adaylarının Galvanik Hücreler Konusuna İlişkin Öğrenciyi Anlama Bilgilerinin Değerlendirilmesi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Kaygılari

19. Eğitim Bilimleri Kurultayi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Pedagojik Alan Bilgisinin Kaynakları ve Geliştirilmesi

TEORİDEN UYGULAMAYA PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ, Ulucinar Sagir, Ş., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.47-68, 2019