Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Brucella endokarditi: olgu sunumu

6.Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, no.1, ss.127

Remisyonda Hodking lenfoma tanılı bir CMV enterit olgusu

6. Türkiye Ekmud Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, no.1, ss.109

Van ilinde Tularemi

6. Türkiye Ekmud Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, no.1, ss.74