Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bizim İçin Şampiyon Filminin Alımlama Analizi

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.0-430, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu’nun Hollywood’u: Mısır Sineması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.45-68, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhsin Mahmelbaf Ekseninde Devrim Sonrası İran Sineması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.125-160, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maden Filminin Marksist Çözümlemesi

Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, cilt.8, ss.356-362, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altmışlı Yıllarda Alternatif Bir Örgütlenme Türk Sinematek Derneği

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.191-214, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reklâm Bir Sanat Mıdır?

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, no.1, ss.90-117, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni İran Sineması’nda Çocuk

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.2, no.3, ss.118-151, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sinemada Teknoloji ve Toplumsal Yozlaşma: Cebimdeki Yabancı ve Perfetti Sconoscıutı Örneği

IV. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.485-493

Animasyon Filmlerin Kent Markalaşmasına Yönelik Kullanımı: Ayas Ve Kötü Kedi Şerafettin Örneği

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 20 Mayıs 2017, cilt.2, ss.1063

2000’li Yılların Popüler Türk Dizi Ve Filmlerinde Osmanlı Tarihine Yöneliş.

Al-Farabi1st. International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.136-137

Türk Sineması'nda Köy Edebiyatından Bir Uyarlama: Yılanların Öcü

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.3, no.4, ss.127-136

Propaganda Aracı Olarak Animasyon Filmler: Persepolis Örneği

Uluslarası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017, cilt.1, ss.257

Dijital Teknolojinin Sinemamızda Yansımaları.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ(1),, Kocaeli, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2012, ss.77-96

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Dönem Türk Korku Sineması'nda Marka Yerleştirme

Medya Çağında İletişim: "Sokaktan Ekrana, Sanaldan Gerçeğe", Ali Murat KIRIK, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.289-317, 2017

Türk Korku Sineması'nda İnovatif Yaklaşımlar

Bilgi Çağında İnovasyon, Ayşe Saime Döner Ayşen Akyüz , Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.187-215, 2016

Aksanlı Sinemada Bahman Ghobadi:Anavatanımın Şarkıları Filmi İncelemesi

İletişim Çalışmaları, Filiz Aydoğan, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.259-279, 2015