Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2007 - 2011 Research Assistant PhD

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Solunum Sistemi Acilleri

 • Doctorate Göğüs Hastalıkları Konsultasyonu

 • Undergraduate Solunum Farmakolojisi

 • Undergraduate Tüberkülin Deri Testi Uygulama ve Değerlendirebilme

 • Doctorate Toplum Kökenli Pnömoniler

 • Undergraduate Akciğer Radyografisi

 • Undergraduate Solunum Yetmezliği

 • Doctorate Pulmoner Emboli

 • Undergraduate Sistemik Hastalıklar ve Akciğer

 • Undergraduate Trakeit ve Trakeobronşit

 • Undergraduate Hırıltılı Solunum