Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Five Survival Models: Breast Cancer Registry Data from Ege University

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, sa.5, ss.1665-1674, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Importance of informed consent defined by General Surgery Associations in Turkey.

Turkish journal of surgery, cilt.34, ss.97-100, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Assesment of obesity awereness stage of secondary school students

SHS Web of conferences, cilt.31, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesment of obesity awereness stage of secondary school students

SHS Web of conferences, cilt.31, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXPORTS AND FIRM PRODUCTIVITY IN TURKISH MANUFACTURING: AN OLLEY-PAKES ESTIMATION

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES, cilt.Vol 4, sa.2, ss.243-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruma Stratejisi Problemi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.138-141, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Gereksinimli Bireylere Sahip Ebeveyinlerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

International Congresses on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.78

Özel gereksinimli bireylerin beden kitle indekslerinin çeşitli değişkenlerle incelenmesi

Erpa internatınal congress on educatıon, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.46

Özel Gereksinimli Bireylere Sahip Ebeveynlerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Van İli Örneği)

ERPA International Congresses on Education 2016, Herzegovina, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.200

Assessment of obesity awareness stage of secondary school students

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.31 identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi

ERPA International Congresses on Education 2015, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, ss.200

Van İlindeki Özel Eğitim Kurumlarının Durum Tespiti ve Engellilerin Mevcut Spor İmkânları

2. ULUSLARARASI ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONGRESİ, Batman, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014, ss.136

On exceedances based on the list of top m scores after l th change

ICCAM 2009, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2009, ss.2