Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

  • 2016 - 2020 Araştırma Görevlisi Dr.

    Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü