Araştırma Alanları

 • Tarımsal Bilimler

 • Ziraat

 • Sulama

 • Drenaj ve Arazi Islahı

 • Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

 • Tarımsal Hidroloji ve Meteoroloji

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Sulamada Bilgi Sistemleri

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Su Temini ve Arıtımı

 • Su ve Hava Kaynaklarının Yönetimi

 • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü