Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thermodynamic analysis of two-stage transcritical CO2 cycle using flash gas by-pass

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.16, sa.2, ss.127-138, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip HFO-1234ze Akışkanının Termodinamik Analizi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.30, sa.5, ss.308-313, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNDE N2O AKIŞKANIN TERMODİNAMİK ANALİZİ

2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.289-296

ARA BUHAR ALMALI ÇEVRİMDE CO2 VE N2O GAZLARININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.264-271

HFO-1234ZE AKIŞKANLI İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.297-304