General Information

Institutional Information

Unit
İlahiyat Fakültesi
Department
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Program
Kur’An-I Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Contact