General Information

Institutional Information

Unit
Edebiyat Fakültesi
Department
Coğrafya Bölümü
Program
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı