Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Fractures and Treatment Methods in Wild Avians

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.30, no.2, pp.115-119, 2019 (International Refereed University Journal)

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

Türkiye Klinikleri Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, vol.1, no.1, pp.24-28, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bir Montofon Melezi Süt İneğinde Kutanöz Aktinobasilloz Olgusu

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, pp.47-50, 2018 (National Refreed University Journal)

Oğlaklarda Metakarpus ve Falanksların Epifiz Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografi ile Belirlenmesi

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.29, no.2, pp.87-92, 2018 (International Refereed University Journal)

General Anesthesia In Wild Birds

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.46-51, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

KUZULARDA UMBİLİKAL LEZYONLAR

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, vol.1, no.3, pp.93-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SERUM IMMUNOGLOBULIN AND NITRIC OXIDE LEVELS IN CALVES WITH ARTHRITIS AND OMPHALITIS

3. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 10 October 2021, pp.158-159 Creative Commons License

Tekrarlayan Dozlarda Uygulanan Disosiyatif Ajanların Anestezi Derinliği Üzerine Olan Etkileri

ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 December 2019 - 22 January 2020, pp.76-77

Bir Sığırda Sülük Enfestasyonuna Bağlı Anemi Olgusu

ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.78-79 Sustainable Development

Köpeklerde Dirsek Displazisi

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 August - 26 October 2018, pp.1228-1237 Creative Commons License

SIĞIRLARDA LOKAL ANESTEZİ VE REGİONAL ANESTEZİ UYGULAMALARI

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, vol.1, no.1, pp.1

Montofon Irkı Bir Buzagıda Çoklu Dogmasal Anomali: Klinik, Radyolojik ve Laboratuvar Bulguları Ile Degerlendirilmesi

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER ÇALISMALAR KONGRESI,, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.316

BUZAĞILARDA OMFALİTİSLERE BAĞLI ARTRİTİSLER VE TEDAVİLERİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, vol.1, no.1, pp.1

ERİŞKİN SIĞIRLARDA BOYNUZSUZLAŞTIRMA TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİSDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.1457-1462 Creative Commons License

A Case of Colovesical Fistula and Rectal Agenesis in a Calf

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.169

Interdigital Fibroma in A Cattle

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.196

Squamous Cell Carcinoma in Cattle

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.182

Kyphoscoliosis and Vertebral Malformation in a Lamb

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.170

A Case of Cutaneous Actinobacillosis in a Dairy Cross-Breed Brown Swiss Cow

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.516

Radiographic Assessment of Epiphyseal Plate Closure Time of Metacarpus and Phalanges in Goat Kids.

1st International Gap Agriculture Livestock Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.515

Bir Köpekde Generalize Koleksiyo Sero-Sanguin Olgusu

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.291-292

Bir Keçide Villonodular Synovitis Olgusu

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.245-246

Bir Kedide Panoftalmitis

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.331-332

Yaban Kuşlarında Genel Anestezi

I. Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 May 2015, pp.57

Bir buzağıda intrauterine femur kırığı. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.1, pp.261

Bir Buzağıda İntrauterin Tibia Kırığı

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.65

Books & Book Chapters

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

in: Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, Vedat BARAN, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.24-28, 2019

Ağız ve Diş Hastalıkları

in: Kedi ve Köpeklerin Klinik Hekimliği, Prof. Dr. Nuri ALTUĞ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.83-104, 2019