Bir Sığırda Sülük Enfestasyonuna Bağlı Anemi Olgusu


Kayıkcı C.

ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.78-79

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.78-79
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Leeches are widely observed worldwide, and they have rarely been reported as causes of
various problems in some species. Although most of them are blood-sucking ectoparasites, %25
of them are predators that feed with invertebrates. They have two muscular suckers that provide
to attach to host animal’s tissues. They suck large amounts of blood as much as it can cause
severe anemia. They mainly live in freshwater sources and wetlands. The Limnatis nilotica, one
of the common leech species, is largely found in Southern Europe, North Africa, and the Middle
East. A seven years old crossbred pregnant brown swiss cow was referred Surgery clinics of
Veterinary Faculty for further evaluation of haemoptysis. The animal had hemoptysis that
started ten days before referral, dysphagia, and tachycardia. Blood sample was collected from
the jugular vein. A Complete blood count test revealed the severe anemia in the cow. During
oral inspection it was noticed more than ten leeches was attached to the sublingual area of the
cow’s mouth. According to the case history the cow had been grazing in the wetland pasture
areas before the referral time. Leeches were detached by detached mechanically by using soft
tissue forceps. Leeches can cause life treating severe anemia in domestic and wild animals and
it is beneficial to consider the possibility of leech infestations in similar cases.

Sülükler dünyanın birçok yerinde yaygın biçimde bulunan ve bazı hayvan türlerinde çeşitli
problemlere sebep olanparazitik canlılardır. Birçok sülük türü kan emen ektoparazitik canlılar
olsalar da %25 kadarı omurgasız hayvanları avlayıp onlarla beslenirler. Sülüklerin, konakçının
dokularına tutunmaya yarayan iki adet kassı çekmeni vardır. Konakçıda ciddi anemiye neden
olabilecek seviyedeki büyük miktarlarda kan emebilirler. Daha çok durgun tatlı su
kaynaklarında ve sulak arazilerde yaşarlar. Limnatis nilotica en yaygın gözlemlenen sülük
türlerinden bir tanesidir ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda yaygın biçimde
bulunurlar. Yedi yaşında, Montofon melezi, gebe sığır Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner
Fakültesi cerrahi kliniğine geçmeyen kanlı salya akışı şikâyeti ile getirildi. Hayvanda
haemoptysis, disfaji ve taşikardi bulguları vardı. Hayvanın jugular veninden tam kan analizi
yapmak amacıyla kan alındı. Tam kan sayımı sonucunda hayvanda ciddi anemi şekillenmiş
olduğu belirlendi. Hayvanın oral bölgesine yapılan muayenede hayvanın dilinin altına tutunmuş
onun üzerinde sülüğün varlığı tespit edildi. Anamnez bilgisinden son zamanlarda hayvanın
sulak arazilerinde bulunduğu otlaklarda otladığı ve su içtiği öğrenildi. Sülükler tutundukları
yerlerden mekanik olarak doku forsepsi kullanılarak uzaklaştırıldı. Sülükler evcil ve yaban
hayvanlarında hayati tehlike oluşturabilecek anemilere sebep olabilmektedir ve bu yüzden
benzer vakalarda sülük enfestasyonlarının da göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır.