General Information

Institutional Information

Unit
Erciş İşletme Fakültesi
Department
İktisat Bölümü
Program
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı