Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2005 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Farklı vejetasyon dönemlerinde biçilerek silolanan mısır silajlarının enerji değerlerinin naylon kese ve enzim metoduyla belirlenerek karşılaştırılması.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 1996 Yüksek Lisans

  Farklı Protein Kaynağı Yem maddelerinin rumende yıkılabilirliği ve rumen içeriği üzerine yemlemeden sonra geçen sürenin etkisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce