General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Metrics

Publication

15
UN Sustainable Development Goals