General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Metrics

Publication

14
UN Sustainable Development Goals