Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GİRİŞİMCİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMLER: KALKINMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

V. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.927-942 Sustainable Development

YERELLEŞME, YÖNETİŞİM VE POLİTİK KATILIM EKSENİNDE TÜRKİYE’DE KALKINMA POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

V. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1964-1966

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLER VE UYUM POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, Şırnak, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, no.1, pp.26-37

Books & Book Chapters

Post Truth (Hakikat Sonrası), Global Siyaset ve Türkiye: Metodolojik Bir Yaklaşım

in: Teoriden Pratiğe Türkiye Siyaseti, Alim Yılmaz,İkram Bağcı, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.15-53, 2021

Kamu Tercihi Yaklaşımı

in: Kamu Yönetimi Teorileri: Geleneksel Teorilerden Yeni Yaklaşımlara, Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Editor, Savaş Yayınları, İstanbul, pp.158-172, 2020

Göç Olgusunun Kentlere Sosyal ve Ekonomik Anlamda Etkisi: Van Örneği

in: Türkiye’de Göç’ün Kentler Üzerindeki Etkisi ve Yönetimi, Vedat Yılmaz- Yıldız Atmaca, Editor, Ekin Yayınevi, İstanbul, pp.87-109, 2020