Education Information

Education Information

  • 2016 - 2019 Postgraduate

    Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Koruma Bilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    II. Abdülhamid Dönemi’nde (1876-1909) Çifteler Hara-yı Hümayunu

    Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı/Mimari Koruma Bilim Dalı