Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van Gölü Kıyısındaki Mimari Yapıların Cephelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.1024-1036

Mimari Mirası Korumanın İmgelem Anlamında Okunması

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, Van, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1656-1675

Mimari Mirası Korumanın İmgelem Anlamında Okunması: Seyyid Battal Gazi Külliyesi

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018

Mimari Koruma Bağlamında İshak Fakih Medresesi'nin Yeni İşleve Adaptasyonunun Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.326

Ruhunu Yeniden Kazanmaya Çalışan Kimlikler "Mimari Bütünleme Bağlamında Sahip Ata Kervansarayı'nın İncelenmesi"

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.334

Bir Koruma-Yaşatma Örneği:Bayburt Geleneksel Konutu Restorasyon Çalışması

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.262-263

Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nde Koruma Bağlamında Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.264-265

Arkeoloji Müzelerinde Çağdaş Sunum Teknikleri: Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.195

Books & Book Chapters