Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A uniform numerical method for solving singularly perturbed Fredholm integro-differential problem

Computational & Applied Mathematics, cilt.40, sa.2, ss.1-14, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Uniformly convergent numerical method for a singularly perturbed differential difference equation with mixed type

Bulletin Of The Belgian Mathematical Society-Simon Stevin, cilt.27, sa.5, ss.755-774, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Uniform Convergence Method for a Delay Differential Problem with Layer Behaviour

MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.16, sa.3, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical Solution of a Boundary Value Problem Including Both Delay and Boundary Layer

MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, cilt.23, sa.4, ss.568-581, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CONVERGENCE ANALYSIS OF FINITE DIFFERENCE METHOD FOR SINGULARLY PERTURBED NONLOCAL DIFFERENTIAL-DIFFERENCE PROBLEM

MISKOLC MATHEMATICAL NOTES, cilt.19, sa.2, ss.795-812, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

High-order finite difference technique for delay pseudo-parabolic equations

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.321, ss.1-7, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical treatment of nonlocal boundary value problem with layer behaviour

BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN, cilt.24, sa.3, ss.339-352, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Numerical treatment of a quasilinear initial value problem with boundary layer

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, cilt.93, sa.11, ss.1845-1859, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical method for a singularly perturbed convection-diffusion problem with delay

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.216, sa.8, ss.2351-2359, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the solution of the delay differential equation via Laplace transform

Communications in Mathematics and Applications, cilt.11, sa.3, ss.379-387, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Fredholm İntegro Diferansiyel Denklemin Sayısal Çözümü için Alternatif Bir Yöntem

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.46-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Numerical solution of Volterra integro-differential equation with delay

JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE-JMCS, cilt.20, sa.3, ss.255-263, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A first order convergent numerical method for solving the delay differential problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, cilt.14, sa.2, ss.387-402, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CONVERGENCE ANALYSIS OF APPROXIMATE METHOD FOR A SINGULARLY PERTURBED DIFFERENTIAL-DIFFERENCE PROBLEM

JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS, cilt.10, sa.3, ss.23-37, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Computational Method for Volterra Integro-Differential Equation

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.11, sa.3, ss.347-352, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Uniform Convergent Method for Singularly Perturbed Nonlinear Differential-Difference Equation

JOURNAL OF INFORMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES, cilt.9, sa.1, ss.191-199, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A PRIORI ESTIMATES FOR SOLUTION OF SINGULARLY PERTURBED BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH DELAY IN CONVECTION TERM

JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS, cilt.8, sa.1, ss.202-211, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Numerical method for a neutral delay differential problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, cilt.12, sa.1, ss.1-11, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gecikmeli Diferansiyel Denklemin Laplace Dönüşümü ile Çözümü

32. Ulusal Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2019, ss.47

Sınır Katı İçeren Fredholm İntegro-Diferansiyel Denklemin Nümerik Çözümü

32.Ulusal Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2019, ss.64

Fredholm İntegro Diferansiyel Denklemin Sayısal Çözümü için Alternatif Bir Yöntem

32. Ulusal Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2019, ss.45

Gecikmeli Volterra İntegro-Diferansiyel Denklemin Nümerik Çözümü

32. Ulusal Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2019, ss.72

Parametreye Bağlı Nötral Tip Delay Diferansiyel Denklemin Nümerik Çözümü"

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.87

Singüler Pertürbe Özellikli Karışık Tip Fonksiyonel Diferansiyel Denklemin Nümerik Çözümü

31.Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.93

Delay Diferansiyel Denklem İçin Başlangıç Değer Probleminin Nümerik Çözümü

31.Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.86

Computational Method for a Singularly Perturbed Mixed Type Delay Differential Problem

International Conference on Mathematics and Mathematics Educations (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018, ss.265-266

Singüler pertürbe özellikli diferansiyel-fark probleminin nümerik çözümü

30. Ulusal Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2017, ss.33

Numerical solution of singularly perturbed nonlocal problem with delay

Caucasian Mathematics Conference II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.44

Sınır Katman Davranışlı Nonlocal Başlangıç Değer Probleminin Nümerik Çözümü

28. ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2015, ss.190