Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü