Education Information

Education Information

 • 2017 - 2020 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü / Mekanik Anabilimdalı, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Ataturk University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Polimer - metal matrisli kompozitlerden oluşturulmuş sandviç yapıların balistik davranışları Ballistic behavior of sandwich structures constructed from polymer-metal matrix composites

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 Postgraduate

  Pomza takviyeli magnezyum matrisli kompozit üretimi ve karakterizasyonu Manufacturing and characterization of pumice reinforced magnesium matrix composite

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English