Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Nöron Yaralandığında: Aksotomi Sonrası Dönem

9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 17 April 2010, pp.1

Şartlandırma Hasarı Etkisi ve Lösemi İnhibe Edici Faktör.

8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi., Bolu, Turkey, 18 - 22 April 2009, pp.1

Histolojide Laser Mikrodiseksiyon Uygulamaları.27-30 Haziran 2006

XVII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi., Malatya, Turkey, 27 - 30 June 2006, pp.1

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

27

H-Index (Scopus)

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals