Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute myotoxic effects of by infusion of prilocaine and lidocaine in rats

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.8, ss.2325-2328, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of topical mitomycin and trimetazidine on myringosclerosis.

Journal of otolaryngology - head & neck surgery = Le Journal d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, cilt.37, ss.882-7, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationships of dog hippocampus to sex and paw preference

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.116, ss.77-89, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ölürken Öldürmek: Kültürde Transnöronal Dejenerasyon.

9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi., İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2010, ss.1

Bir Nöron Yaralandığında: Aksotomi Sonrası Dönem

9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2010, ss.1

Şartlandırma Hasarı Etkisi ve Lösemi İnhibe Edici Faktör.

8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi., Bolu, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2009, ss.1

Histolojide Laser Mikrodiseksiyon Uygulamaları.27-30 Haziran 2006

XVII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi., Malatya, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2006, ss.1