Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE RELATİONSHİP BETWEEN CERAMİCS, HİSTORY, DESİGN

21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASINDA SANAT: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Ankara, Turkey, 3 - 04 October 2023, vol.1, pp.345-346

İNGİLİZ SERAMİĞİNDE BİR KİLOMETRE TAŞI OLARAK BERNARD LEACH

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 28 - 30 September 2022, vol.1, pp.51

BAUHAUS PARADİGMASI İLE EĞİTİM TASARIMININ GELECEĞİ

TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 24 June 2022, vol.1, pp.39

ENDÜSTRİYEL SERAMİK ÜRETİMİNDE TEMEL SANAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

IV. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.1, pp.17

TARİHİ BELGELERDE YER ALAN VAN KALESİ GRAVÜRLERİNİN ANALİZİ VE KURAMSAL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

IV. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.1, pp.18

KİRLİ İÇME SUYU ÖLDÜRÜR KAMPANYASIN DA KULLANILAN AFİŞLERİN ANALİZİ

1.ULUSLARARASI MODA & SANAT & TASARIM KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, vol.1, pp.744-756

TÜRK RESMİNDE ALİ DÜZGÜN VE RESİMLERİ

1.ULUSLARARASI MODA & SANAT & TASARIM KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 June 2017, vol.1, pp.294-304

Metrics

Publication

15

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals