Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÖRT FARKLI BİTKİ TÜRÜNÜN METAL İÇERİĞİ TAYİNİNE KEMOMETRİK BİR YAKLAŞIM

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.677-686

BİTKİ EKSTRAKTLARININ, KÜLTÜR VE YABANCİ OT BİTKİLERİNİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.305-315

Lokal Endemik Diplotaenia bingolensis'in ICP-MS İle Element Analizi

V. International Congress on Natural and Health Sciences, Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019, pp.126-129

Lokal Endemik Diplotaenia bingolensis’in Su ve Etanol Ekstraklarının Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATI·K - MÜHENDI·SLI·K - FEN VE SAG ˆ LIK BI·LI·MLERI· KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.775-778

Determination of the Antioxidant Properties of Cefan Melon (Cucumis Melo L. C.V./ Cucurbitaceae) Grown in Siirt Province

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Turkey, 18 - 22 June 2019, pp.815-828