Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparative Adaptation Responses of Melon (Cucumis melo L.) Genotypes to Salinity Stress

Journal Of Agricultural Science And Technology, cilt.23, sa.2, ss.403-418, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comprehensive appraisement of antioxidant potential and phytochemical profile of native botanicals from Turkey

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, cilt.13, sa.4, ss.3230-3241, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Allelopathic effects of sage (Salvia macrochlamys) extract on germination of portulaca oleracea seeds

ALLELOPATHY JOURNAL, sa.35, ss.285-296, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An expert classification system of pollen of Onopordum using a rough set approach

Review of Palaeobotany and Palynology, cilt.189, ss.50-56, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fatty acid, sugar and vitamin contents in rose hip species

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, sa.2, ss.1357-1364, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detection of free sugars in almond genotypes from eastern and western Turkey by HPLC

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.19, sa.7, ss.5659-5665, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Total Phenolic-Flovonoid Content, Phenolic Compounds and Elemental Analysis of the Origanum acutidens Plant Used for Ethnobotanical Purpose

Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES, cilt.8, sa.1, ss.49-55, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DÖRT FARKLI BİTKİ TÜRÜNÜN METAL İÇERİĞİ TAYİNİNE KEMOMETRİK BİR YAKLAŞIM

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.677-686

BİTKİ EKSTRAKTLARININ, KÜLTÜR VE YABANCİ OT BİTKİLERİNİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.305-315

Lokal Endemik Diplotaenia bingolensis'in ICP-MS İle Element Analizi

V. International Congress on Natural and Health Sciences, Adana, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.126-129

Lokal Endemik Diplotaenia bingolensis’in Su ve Etanol Ekstraklarının Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATI·K - MÜHENDI·SLI·K - FEN VE SAG ˆ LIK BI·LI·MLERI· KONGRESI, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.775-778

Determination of the Antioxidant Properties of Cefan Melon (Cucumis Melo L. C.V./ Cucurbitaceae) Grown in Siirt Province

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES, Ağrı, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2019, ss.815-828