Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Baba Kaybı Yaşayan Bir Çocuğa İlişkin Olguda Emdr'nin Etkinliğinin Araştırılması

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Rehberlik İlkeleri Açısından Seçmeli Ders Sürecinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013, pp.86-93

An Investigation On Teachers’ Competencies Of Getting To Know Students And Perceptions Of School Psychological Counselors With Some Variables

5th World Conference on Educational Sciences (WCES2013), ROMA, Şubat 2013, Roma, Italy, 5 - 08 February 2013, pp.1-2

Books & Book Chapters

Çocuk İstismarı ve İhmali

in: Çocuk Hakları, Merey Z., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.183-204, 2016 Sustainable Development

Metrics

Publication

7

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals