Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Delftia acidovorans pneumonia with lung cavities formation

COLOMBIA MEDICA, cilt.50, sa.3, ss.215-221, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rehberlik İlkeleri Açısından Seçmeli Ders Sürecinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2013, ss.86-93

An Investigation On Teachers’ Competencies Of Getting To Know Students And Perceptions Of School Psychological Counselors With Some Variables

5th World Conference on Educational Sciences (WCES2013), ROMA, Şubat 2013, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk İstismarı ve İhmali

Çocuk Hakları, Merey Z., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.183-204, 2016