Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 17.Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 2.minimal invaziv jinekolojik cerrahi kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 16. ulusal jinekoloj ve obstetrik kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 13. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2018 TJOD-KOÇAK FARMA ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

  Türk jinekoloji ve obstetrik derneği

 • Mayıs 2017 TJOD 8. ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

  Türk jinekoloji ve obstetrik derneği

 • Ekim 2016 Video Bildiri Ödülü: İkincilik Ödülü

  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 161

h-indeksi (WOS): 7