Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Role of development Agency In Development Finance: DAKA Sample

4. International regional development conference, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: DAKA Örneği

4th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1145

The Role of Development Agencies in Regional Development: DAKA case

XIV European Conference on Social and behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.1

Role of Development Agency In Fınance:DAKA Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine, Odesse, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.25

Role of Development Agency In Development Fınance :DAKA Sample

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 Ağustos 2017 - 26 Ocak 2018, cilt.14, ss.25

Role of Development Agency in Development Finance

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.25

Teknoloji Odaklı ve İnsan Odaklı Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Türkiye, 14 Temmuz 2017 - 16 Temmuz 2016, ss.1687-1706