Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Üstün Zekalıların Eğitimi, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Educatıon, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEK EĞİTİM ODASININ YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM MÜDAHALELERİ

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Üstün Zekalıların Eğitimi

 • 2011 Postgraduate

  Üstün zekâlı öğrencilerin bakış açısıyla üstün zekâ etiketinin öğrencilerin çeşitli algıları üzerindeki etkileri

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English