Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ENFLASYON ORANLARI İLE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİSİ, vol.1, no.37, pp.99-112, 2017 (International Refereed University Journal)

TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ, SORUNLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.38, pp.329-350, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Sektöründeki İşletmelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin İç Kontrol Sistemine Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (Ispec), Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.1

Kalite Yönetim Sistemleri ile İç Kontrol Sistemi Arasindaki Etkileşimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Saudi Arabia, 15 - 24 April 2019, pp.218

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Staja Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma:Gevaş Meslek Yüksekokulu Örneği

II. International Scientific and Vocational Studies Congress –Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, vol.1, no.1, pp.1109-1110