Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENFLASYON ORANLARI İLE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİSİ, cilt.1, ss.99-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞGÖREN EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.153-172, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Sektöründeki İşletmelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin İç Kontrol Sistemine Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (Ispec), Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, no.1, ss.1

Kalite Yönetim Sistemleri ile İç Kontrol Sistemi Arasindaki Etkileşimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, ss.218

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Staja Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma:Gevaş Meslek Yüksekokulu Örneği

II. International Scientific and Vocational Studies Congress –Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.1, no.1, ss.1109-1110