Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2014 - 2018 Yüksek Lisans

    Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2018 Yüksek Lisans

    BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNDE PROGRAM GELİŞTİRME VE BİLİŞSEL KURGULAR

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü