Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, no.2, pp.289-298, 2020 (International Refereed University Journal)

Bazı Yerli Üzüm Formlarının Besin ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Ejons Internatıonal Refereed & Indexed Journal On Mathematıc, Engıneerıng And Natural Scıences, vol.4, no.4, pp.128-139, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Same biochemıcal Traits of Local Grapes Growing in Van Region

IV The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Antalya, Turkey, 30 - 31 October 2020, pp.100-120

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Sürdürülebilir Bağcılıkta Kullanım Olanakları

ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.798-811

High Altitude Vıneyard; the Case of Van Province

III.Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.100-110

Saklı Hazine: Üzüm Çekirdeği

International Agricultural Congress of Mus Plain, Muş, Turkey, 27 - 28 September 2019, pp.265-278

Sürdürülebilir Bağcılıkta Allelopatik Bitkilerin Kullanım Olanakları

Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.516-524

Determination of Some Quality and Nutrient Traits in Some Local Grape Varieties

Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.283

Determınatıon of Salt Tolerance In Some Grapevıne (Vitis Vinifera L.) Cultıvars.

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.79

Vıtıculture and Grape Products ın Turkey

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.43

Books & Book Chapters

Viticulture in Turkey

in: Gece Kitaplığı, Atik,A.; Bozdoğan,N.,Y.; Dönmez,E.,Çoşkun,U, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.51-70, 2018