Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2020 - Continues Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

  Editor

 • 2019 - Continues HAFIZA

  Editor

 • 2019 - Continues Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Committee Member

 • 2017 - 2018 Artuklu Akademi

  Publication Committee Member

 • 2017 - 2017 Artuklu Akademi

  Editor

 • 2017 - 2017 Artuklu Akademi

  Editor

Scientific Refereeing

 • November 2019 İslami Araştırmalar'

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2019 e-Şarkiyat İlmiAraştırmalar Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2019 Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2019 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2017 Artuklu Akademi

  Other journals