Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Role of Media Literacy in Online Information Searching Strategies

Digital Education Review , vol.41, no.1, pp.268-283, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

University Students with Special Needs in the E-Learning System: Characteristics, Experiences and Competencies

Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.12, no.2, pp.468-491, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of the Variables that Affect the Intention of Students with Special Needs to Use E-Learning Systems

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.1771-1803, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

An Investigation of Internet Gaming Disorder: A Study with MMO Gamers

Journal of Innovative Education Studies, vol.1, no.1, pp.1-11, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Examining Computer Gaming Addiction in Terms of Different Variables

World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.10, no.1, pp.29-40, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Use of Gamification in Distance Education: A Web-Based Gamified Quiz Application

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.8, no.4, pp.372-395, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Examination of Online Information Searching Strategies of Students That Use Social Network

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-13, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Gereksinimli Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Teknolojilerine Yönelik Yeterlik ve Deneyim Algılarının Belirlenmesi

2 nd International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2022, Balıkesir, Turkey, 23 - 26 June 2022, pp.224

Üniversite Öğrencilerinin E-Öğrenme Teknolojilerine İlişkin Yetkinliklerinin İncelenmesi

International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.84

Problemli Facebook Kullanımı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.246

İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması

12th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.245

İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Eğitsel Dijital Oyunlara Yönelik Görüş ve Beklentileri

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.203

Çevrimiçi Oyuncu Tipi Belirleme Ölçeği: Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışması

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.114

Clicktivism-Slacktivism: Böte Öğrencileri Ne Düşünüyor?

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.544-545

Eğitim İnançları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterliliği Arasındaki İlişki

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.635-636

Sosyotelizm İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu İlişkisi

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.639-640

Postmodern Oyuncu Kimlikleri

IV. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.73

Devasa Çok Kullanıcılı Çevrimiçi Rol Yapma Oyunularındaki Avatar Tipleri

IV. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.141

Eğitimde Oyunlaştırma Kavram Yanılgıları

9th International Computer Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.30

Books & Book Chapters

Dijital Hukuk

in: Pandemi Döneminde Sınanan Dijital Vatandaşlık, Adile Aşkım Kurt,Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.203-220, 2020

Pandemi Döneminde Eğitim Teknolojileri

in: Pandemi Döneminde Eğitim İyileştirelim, İyileşelim, Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.185-204, 2020

Tehlikeli Dijital Oyunlar

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, Aytekin İşman,Hatice Ferhan Odabaşı,Buket Akkoyunlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.601-617, 2019

Dijital Oyunlar Bağlamında Etik

in: Bilişim Etiği ve Güvenliği, Hatice Ferhan Odabaşı,Şenay Ozan Leymun, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.247-268, 2019

Being a Post-Learner With Virtual Worlds

in: Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, Serap Şişman Uğur,Gülsün Kurubacak, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.185-204, 2019

Öğretim Süreçlerinin Tasarımı Bağlamında Oyuncu Türleri

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı,Buket Akkoyunlu,Aytekin İşman, Editor, Vadi Yayınları, Ankara, pp.469-487, 2017