Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE, YAŞ ŞEKER PANCARI POSASI, LENOX VE RYEGRASS SİLAJLARININ, MISIR SİLAJI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü/ Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası

  Health&Medicine , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü

 • 2013SIĞIRLARDA RECTO-VAGİNAL METOD İLE SUNİ TOHUMLAMA

  Education Management and Planning , FIRAT ÜNİVERSİTESİ