Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Selcuk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Faültesi, İşletme, Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Anadolu University, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Bilişim Teknolojilerinin İş Stresi ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri: Kuram ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

  Selcuk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme/Yönetim Ve Organizasyon

 • 2001 Postgraduate

  İşletmelerde Performans Değerleme ve Bir Uygulama Örneği

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme/Yönetim Ve Organizasyon

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English