Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Sosyoloji, Turkey

 • 2008 - 2018 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Cultural Foundatıons Of Educatıon, Turkey

 • 2002 - 2006 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Eğitimsel ve kültürel aktör olarak kanaat önderleri ve kanaat önderliği olgusu (Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt, Şırnak, Ağrı İlleri örneği)

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Cultural Foundatıons Of Educatıon

 • 2005 Postgraduate

  İlköğretimde rehberlikle ilgili olarak yapılan yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezsiz)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English