Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2021 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

 • 2008 - 2018 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü, Türkiye

 • 2002 - 2006 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Eğitimsel ve kültürel aktör olarak kanaat önderleri ve kanaat önderliği olgusu (Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt, Şırnak, Ağrı İlleri örneği)

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü

 • 2005 Yüksek Lisans

  İlköğretimde rehberlikle ilgili olarak yapılan yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezsiz)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce