Education Information

Education Information

  • 2018 - 2023 Doctorate

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2017 Postgraduate

    Çocuk Yaş Grubunda Anti-CMV ELISA Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

    Van Yüzüncü Yil University, Temel Tıp, Tıbbi Mikrobiyoloji