Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Yaş Grubunda Anti-CMV ELISA Testi Pozitifliği ile Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi

5. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.521