Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik Yaş Grubunda Anti-CMV ELISA Testi Pozitifliğinin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi

5. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.521