Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Vangölü Havzası Yerel Tir Popülasyonları İle Bazı Buğday Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri ve KarakterlerArası İlişkilerin Belirlenmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.753-762, 2021 (Other Refereed National Journals)

Giberellik Asit (GA3) Ön Uygulamasına Tabi Tuulmuş Kinoa (Chenopodium quinoa Wild.) Tohumunda Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.2, pp.350-357, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Gibberellik Asit Ön Uygulamasına Tabi Tutulmuş Tritikale (× Triticosecale Wittmack)'de Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Üzerine Etkisi

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.22, pp.245-252, 2019 (National Refreed University Journal)

Van İli Buğday Tarımının Türkiye ve Bölgedeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.29, no.2, pp.339-351, 2019 (International Refereed University Journal)

Van İli Buğday Tarımının Türkiye ve Bölgedeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.29, no.2, pp.339-351, 2019 (National Refreed University Journal)

Van İli Buğday Tarımının Türkiye ve Bölgedeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.29, no.2, pp.339-351, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-22, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi (Journal of Bahri DagdaşCrop Research), vol.7, no.2, pp.11-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van İlinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.91-97, 2014 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determınatıon Of The Performances Related To Yıeld And Yıeld Components Of Some Oat (Avena satıva L.) Cultıvars In Van Ecologıcal Condıtıons

IGAC 2019, I.Internatinal Göbeklitepe Agriculture Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 November 2019, vol.1, pp.409-419

VAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YULAF ÇEŞİTLERİNİN (AVENA SATİVA L.) VERİM VERİM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 November 2019, vol.1, no.1, pp.387-396 Creative Commons License

Determınatıon Of The Performances Related To Yıeld And Yıeld Components Of Some Oat (Avena satıva L.) Cultıvars In Van Ecologıcal Condıtıons

IGAC 2019, I.Internatinal Göbeklitepe Agriculture Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 November 2019, vol.1, no.1, pp.78-85

Tir As a Landrace and a Sowing Method

İİnternatinal Conference on Wheat Diversty and Human Health, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2019, vol.1, no.1, pp.26

Evaluation of The Potential in Terms of Barley Agriculture Current Situation and Needs Perspective in Van Province

Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi, Muş, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, no.1, pp.548-569 Creative Commons License

Arpa’da (Hordeum vulgare L.) Vermikost Dozlarının Bazı Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi.

ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, vol.1, no.1, pp.747-759

Determination of Yield and Quality Components of Some Barley(Hordeum vulgare L.) Cultivars

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.262

Van'da Yetiştirilen Aspir Carthamus tinctorius L. Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, vol.1, no.1, pp.460-463

Kısıtlı KOşullarda Yetiştirilen bazı Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, vol.1, no.1, pp.468-472

Books & Book Chapters

BUĞDAY (Triticum ssp.) DANESİNDE DÖNME

in: Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Endüstriyel Avantaja Dönüştürmek, Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin TURAN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.47-57, 2021

FALLOW APPLICATIONS IN TURKEY AND SOMESELECTED PROVINCES AND AN EVALUATION IN VANPROVINCE

in: Cereal Grain, Fatih ÇIĞ, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.65-88, 2020

Yulaf (Avena sativa l.)’ta Farklı Ekim Sıklıkları ve AzotluGübre Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

in: Academic Studies on Natural and Health Sciences Volume-1, Dalkılıç M., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.299-319, 2019 Creative Commons License

Van İli Hayvan Varlığının Yem ve Arpa İhtiyacı Üzerine Bir Değerlendirme

in: International Researches in Health and Natural Sciences, Dalkiliç M., Editor, Gece Kitap Yayınevi, Ankara, pp.79-90, 2019