Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Ekim 2019 Poster bildiri ikincilik ödülü (Serviks uterinin skuamöz hücreli karsinomu ve skuamöz intraepitelyal lezyonlarında Neurotrophic tyrosine kinase receptors (NTRK) 1 ve 2 ekspresyonunun rolü))

    29. Ulusal Patoloji Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1