Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Carbamazepine-induced DRESS syndrome leading to reversible myocarditis in a child

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, cilt.44, ss.102-105, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Clitoral keloids after female genital circumcision in early age

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.44, ss.511-514, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Chronic lymphocytic leukemia infiltration with gallbladder involvement without jaundice: Presentation of a rare case and review of literature.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, cilt.2, ss.23-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Giant Uterine Vascular Leiomyomatosis; A Rare Cause of Menometrorrhagia

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.26, ss.11-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare case of pelvic Castleman’xxs Disease mimicking an adnexal tumor

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, ss.344-346, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of HPV And p16 Expression in the Cervical Intraepithelial Neoplasia

Journal of current pathology, cilt.1, ss.53-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CERVICAL CYTOLOGY SCREENING IN SUB-SAHARAN AFRICA

International Journal of Current Research, cilt.8, ss.25500-25504, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prostatik kist hidatik; Nadir bir olgu sunumu

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.317-318

Lenf nodu metastazı ile tanı alan Mikozis fungoide olgusu

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.118

Servikal poliplerde ayırıcı tanıda Bothyroid sarkom: İki olgu

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.264

Cervical Smear Cytology And Histopathology Correlation From A Tertiary Referral Hospital In The Eastern Region Of Turkey

Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.19

SERVİKAL SİTOLOJİLERİNDE ATİPİK SKUAMÖZ VE ATİPİK GLANDÜLER HÜCRELER SAPTANAN OLGULARDA HİSTOPATOLOJİK SONUÇLAR

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.1003-1007

SAFRA KESESİNDE SARILIK TABLOSU GELİŞTİRMEYEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.259

Dış Kulak Yolunda Serominöz Gland Adenomu: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

İntranazal Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Mesanede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Soliter Fibröz Tümör Olgusu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

İntranazal Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Mesanede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Soliter Fibröz Tümör Olgusu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Dış Kulak Yolunda Serominöz Gland Adenomu: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000