Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Verbal Sense Of Humor In Children Is Depending On Characteristic Development

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, cilt.6, sa.32, ss.869-886, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROTAGONIST-ANTAGONIST STRUCTURES IN CHILDREN'S PLAY PERSONALIZING DESIGN

The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.70, ss.393-400, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Confrontation with Shadow in Consignationin Near East

The Journal of International Social Research , cilt.6, sa.26, ss.298-304, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Grotesk Kavramı ve Çocuğu Hedef Alan Grotesk Yapılar

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.438-452

Evrensel Ölçekte Mizah Yaratmanın Güçlükleri

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.453-465

Mizahi Sürecin Etkilendiği Değişkenler ve Çocuğun Mizahı Anlamlandırma Sürecine Etki Eden Faktörler

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi/Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.159-169

Kitap & Kitap Bölümleri

Turgut Özakman'ın Kısa Oyunları

Turgut Özakman, ?, Editör, Bilgi Yayınevi, Ankara, ss.228-250, 2015